Cenník

CENNÍK NA ROK 2011

1 lôžko:  12,00 € os/noc (361,50 Sk os/noc) vrátane kúpeľného poplatku

1 lôžko:  11,00 € os/noc (331,40 Sk os/noc) vrátane kúpeľného poplatku v prípade ubytovania na viac ako jednu noc

Parkovanie ubytovaných hostí zdarma, rovnako ako posteľné prádlo či teplá voda.

Poznámky:
Pri prepočte uvedených cien bol použitý konverzný kurz: 1,- € / 30,1260 Sk
Kúpeľný poplatok (daň z ubytovania) v Kováčovej je 0,50 € (15,10 Sk) na osobu nad 18 rokov a noc v zmysle VZN 62/2008 

 
.